Home 2021

Tradiční česká výroba

Nové kotle

Kotle pro domácnosti 15 – 65 kW
Kotle pro centrální průmyslové vytápění 100 – 500 kW

Dotace na kotle na tuhá paliva

Od roku 2019 nelze čerpat dotace z Ministerstva životního prostředí na všechny kotle v kterých lze spalovat uhlí.

Proč kotel Varimatik?

  • nejnižší provozní náklady
  • minimální nárok na obsluhu
  • doplňování paliva za 1 – 3 dny
  • nejlevnější druh uhlí na trhu
  • ekologicky šetrný provoz
  • vysoká spolehlivost
  • český výrobek
  • efektivní využití i mimo topnou sezónu

O společnosti Varimatik

Společnost byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské smlouvy ze dne 06.10.1998 pod obchodní firmou VARIMATIK SLOKOV a.s. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Společnost vznikla dne 11.11.1998 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1296.

Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 26.06.2002 byla obchodní firma společnosti změněna z původní VARIMATIK a.s. na Krušnohorské strojírny Komořany a.s. se sídlem společnosti Dřínovská 3, 434 01 Most – Komořany.

Rozhodnutím jediného akcionáře byla vyčleněna výroba a prodej kotlů Varimatik do samostatné dceřinné společnosti Varimatik s. r. o. se 100% majetkovou účastí Krušnohorských strojíren Komořany a.s. Nově vzniklá společnost Varimatik s.r.o. byla zapsána 1.7.2010 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 28980.

VARIMATIK je obchodní značka automaticky řízených kotlů pro spalování hnědého uhlí velikosti ořech 2.