Nepřehlédněte další výrobní možnosti Varimatik s. r. o.

- pro zobrazení klikněte zde.

Kotlíková dotace pro Moravskoslezský kraj

02.01.2014 - Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj vyhlašují 4. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Společného programu na podporu výměny kotlů. V Moravskoslezském kraji se jedná o již druhou vyhlášenou výzvu v rámci Programu.

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.

Alokace na tuto výzvu je celkem 60 mil. Kč, 30 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje a 30 mil. Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky.

Více informací: https://www.sfzp.cz/clanek/256/2182/4-vyzva-pro-moravskoslezsky-kraj/


DOTACE pro Plzeňský kraj 2014

Finanční podpora pro nízkoemisní způsoby vytápění v domácnostech v Plzni

Rada města Plzně schválila Zásady pro finanční podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni. Cílem této systémové podpory je trvalé odstranění stávajících zastaralých topenišť na tuhá paliva za kvalitní nízkoemisní způsoby vytápění na území města Plzně.  Toto opatření je zaměřeno zejména na snižování vnášení jemných prachových částic a nebezpečných polycyklických aromatických uhlovodíků do venkovního ovzduší. 

Výše příspěvku činí max. 50 %  žadatelem vynaložených nákladů na pořízení instalovaného zařízení (zdroje tepla), a to do max. výše 30 tis.,- Kč.

Více informací o dotaci: http://ozp.plzen.eu/granty-a-dotace/zmena-zpusobu-vytapeni/zmena-zpusobu-vytapeni-ii.aspx

Automatické kotle na tuhá paliva. Seznamte se, jsem Varimatik

Hledáte spolehlivý kotel na uhlí s dlouhou tradicí, automaticky řízeným chodem a vysokou účinností? Hledáte jasnou a bezpečnou volbu Vaší investice do vytápění? Kotle značky Varimatik vyráběné výhradně v České republice garantují od roku 1998 let vysokou kvalitu řemeslného zpracování, vysokou účinnost spalování, dlouhou životnost a minimální nároky na obsluhu. Představujeme Vám řadu kotlů pro domácnosti a kotle pro centrální vytápění značky Varimatik

Proč kotel Varimatik? 

  • nejnižší provozní náklady
  • minimální nárok na obsluhu
  • doplňování paliva za  1 - 3 dny
  • nejlevnější druh uhlí na trhu
  • ekologicky šetrný provoz
  • vysoká spolehlivost
  • efektivní využití i mimo topnou sezónu
  • výjezd technika v příslušném regionu - zpracování cenové nabídky zcela zdarma

 

 

 

 

Bookmaker artbetting.co.uk - Bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker b.artbetting.gr review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Premium bigtheme.net by bigtheme.org