Varikot VK 25

Poloautomatické kotle VARIKOT VK 25,VK45 jsou určeny pro spalování hnědého uhlí dodávaného pod obchodním označením o1, o2 a o3 (ořech 1, 2, 3 ) o výhřevnosti 18 MJ.kg a pro spalování peletek. Lze je používat pro vytápění rodinných domků, rekreačních zařízení, dílen provozoven, skleníků a všude tam, kde se požaduje plynulé a regulovatelné teplovodní vytápění včetně ohřevu teplé užitkové vody se stanoveným celkovým ztrátovým tepelným výkonem v rozmezí 11–28 kW, resp. 20–48 kW, s minimálními nároky na dohled a obsluhu. Po zatopení kotel může pracovat řadu týdnů zcela automaticky při občasném doplňování paliva a odstraňování popela. Kotle lze přímo připojit na vytápěnou soustavu s maximálním tlakem v systému 200 kPa (20 m vodního sloupce). Pro soustavy s větším hydrostatickým tlakem musí být použit oddělovací výměník.

Tuhé palivo. Které uhlí mám nejraději?

Chcete-li, abych Vám poskytoval maximální službu, podávejte mi tříděné hnědé uhlí:

OŘECH 2
obchodní označení uhlí je o2. Uhlí se prodává v zrnitosti 10 – 20mm s výhřevností o 18MJ / kg.

 

Dokumenty ke stažení

Technické specifikace

MAXIMÁLNÍ VÝKON: kW 28
HMOTNOST KOTLE CELKOVÁ: kg 505
UŽITNÝ OBJEM NÁSYPKY: l 120
TŘÍDA KOTLE PODLE ÚČINNOSTI / EMISÍ: 3/3
Jmenovitý výkon: 25 kW
Jmenovitý průtok vody:  1075 l/h
Hydraulická ztráta:  40 Pa
Příkon: 550 W
Průměrná spotřeba za hod. při jmenovitém výkonu:
Ořech1
Ořech2
Ořech3
Peletky
5.89 kg/h
6.14 kg/h
6.15 kg/h
7.75 kg/h
Objem palivové násypky:
O1,2,3,
Peletky
120 kg
51.5 kg
Vnější průměr kouřovodu:  120 mm
Hmotnostní průtok spalin:
Ořech1
Ořech2
Ořech3
Peletky
18.9 g/sec
20.2 g/sec
20.3 g/sec
14.1 g/sec
Příruby(šroubení)vody: 50/6 Js/Jt
Hmotnost prázdného kotle: 505 kg
Obsah vody v kotli: 135 l
Obsah vody v palivu Wtŗ: 26.3 %
Teplota spalin na výstupu: 180-240 °C
Regulační rozsah teploty vody: 65-90 °C
Výška kotle s násypkou – max: 1475 mm
Délka kotle: 1635 mm
Šířka kotle –max.: 700 mm
Výška násypného otvoru násypky: 1200 mm
Rozměr plnícího otvoru: 390×340 mm
Maximální plnící výška pro palivo: 1160 mm
Šířka kotlového tělesa: 460 mm
Výška kouřovodu: 1100 mm
Výška příruby topné/vratné vody: 1155/120 mm
Min.podtlak v kouřovém hrdle: 200 Pa
Doba hoření:
Ořech1,2,3
Peletky
20 hod
6.5 hod